Web 2.0     La IDE social      Fem mash-up's en Català


IDEC TALK beta

Parlem de les dades i les metadades de la IDEC!

Llistat complet de metadades amb comentaris

IDECTALK en español   IDECTALK in English

MiraMon® - © Xavier Pons